24.03.2016

M+G partnerem Ogólnopolskiego Badania Inwestorów SII

Już po raz szósty agencja M+G była partnerem projektu Ogólnopolskie Badanie Inwestorów realizowanego pod egida Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych od 13 lat. Celem badania jest stworzenie profilu inwestorów indywidualnych w Polsce oraz poznanie ich potrzeb i preferencji przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Wyniki opublikowanego w październiku 2015 r. raportu z badania pokazują, iż przeciętny polski inwestor to mężczyzna w wieku około 38 lat po studiach, obecny na GPW mniej więcej od 7 lat i zarządzający portfelem o wartości do 30 tys. zł, w którego skład wchodzą akcje 8 i więcej spółek. Najważniejsze dla niego źródła informacji to, w kolejności: raporty okresowe oraz bieżące spółek, serwisy internetowe, strony www spółek, raporty i komentarze analityków, gazety oraz programy telewizyjne.

W pierwszym półroczu 2015 r. udział inwestorów indywidualnych w obrotach na Rynku Głównym warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych wynosił 12%, zaś na rynku New Connect 79%.