07.06.2016

Auto Partner zadebiutował na giełdzie

Auto Partner S.A., jeden z największych na rynku polskim importerów i dystrybutorów części samochodowych, zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Całkowita wartość oferty publicznej Spółki wyniosła 85,4 mln zł brutto. Z emisji 23.000.000 nowych akcji Spółka pozyskała 50,6 mln zł brutto, które zostaną wykorzystane na realizację strategii rozwoju Spółki, w tym: zwiększenie skali działania, dalszą dywersyfikację oferty produktowej oraz dalszy wzrost rentowności. Całkowita wartość programu inwestycyjnego, który Spółka zamierza zrealizować z wykorzystaniem wpływów z oferty publicznej, szacowany jest na kwotę 71,6 mln zł.

Cena emisyjna akcji Auto Partner wynosiła 2,20 zł. Kurs akcji spółki wzrósł na debiucie o 8,18 proc. do 2,38 zł, a kurs praw do akcji wzrósł o 2,73 proc. do 2,26 zł

Auto Partner SA jest 389. spółką notowaną na rynku podstawowym GPW oraz 488. spółką notowaną na GPW. Był to dziewiąty w tym roku debiut giełdowy na rynku głównym.  

Agencja M+G była odpowiedzialna za realizację kompleksowych działań komunikacyjnych związanych z publiczną ofertą akcji spółki.