01.12.2016

Wyniki 14 badania OBI

Poznaliśmy wyniki 14 Ogólnopolskiego Badania Inwestorów realizowanego pod egidą Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Po raz siódmy partnerem badania była agencja M+G. Celem badania jest stworzenie profilu inwestorów indywidualnych w Polsce oraz poznanie ich potrzeb i preferencji przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Z raportu, opublikowanego podczas 5 Kongresu Rynku Kapitałowego, wynika, że przeciętny polski inwestor to wykształcony mężczyzna, w wieku około 41 lat, który samodzielnie inwestuje na giełdzie od 8 lat, posiadający w portfelu do 7 spółek. W tegorocznym badaniu wzięło udział 5012 osób. Większość ankietowanych (44%) w inwestycjach giełdowych kieruje się zarówno analizą fundamentalna jak i analizą techniczną. Co ciekawe, aż 17,9% ankietowanych przyznało, że nie potrafi analizować instrumentów finansowych. Badania pokazały również, że z roku na rok, coraz więcej inwestorów postrzega giełdę jako dobre miejsce do oszczędzania na emeryturę. Dla porównania w 2013 roku motywacją do inwestycji giełdowych tylko 1,5% ankietowanych było odłożenie pieniędzy na emeryturę, w tym roku to aż 23,5%. Pozytywną wiadomością jest fakt, że aż 47,5% ankietowanych inwestorów zadeklarowało, że w 2015 r. zarobiła na giełdzie.

W pierwszej połowie 2016 r. udział inwestorów indywidualnych w obrotach na Rynku Głównym warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych wynosił 13%, zaś na rynku New Connect 75%.

Szczegółowe wyniki badania OBI zostały opublikowane na stronie internetowej SII: http://www.sii.org.pl/obi