Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. jest najnowocześniejszą, najbardziej efektywną i jedną z największych kopalń węgla kamiennego w Polsce.  Spółka wyróżnia się na tle branży zarówno pod względem osiąganych wyników finansowych, jak i niskich kosztów oraz wysokiej wydajności wydobycia. Wchodzi w skład prestiżowego RESPECT Index, skupiającego spółki notowane na głównym rynku warszawskiej GPW, które w najwyższym stopniu spełniają wymagania w zakresie ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami. Od października 2015 roku większościowym udziałowcem LW Bogdanka S.A. jest Grupa Enea.

www.lw.com.pl

Klient M+G od 2009 r.