Inwestowanie jest
jak wchodzenie po drabinie,
każdy wie jak się to robi,
lecz nie każdy wie gdzie ją przystawić. Warren Buffett

Bieżąca obsługa RI

Spółkom notowanym na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oferujemy wsparcie w prowadzeniu kompleksowych, zgodnych z obowiązkami informacyjnymi oraz zasadami dobrych praktyk relacji inwestorskich. Dotyczy to zarówno kontaktów z mediami, jak i z  inwestorami oraz analitykami giełdowymi.

Gwarantujemy efektywną obsługę wyników kwartalnych, półrocznych i rocznych – począwszy od rekomendacji formy spotkania z dziennikarzami i inwestorami poprzez przygotowanie prezentacji, komunikatów prasowych oraz dokumentu Q&A, aż po logistykę spotkania.

Ponadto oferujemy:

  • Budowę dedykowanej bazy inwestorów/analityków
  • Wsparcie bieżących kontaktów z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami, w tym organizację spotkań, przygotowywanie materiałów na potrzeby inwestorów
  • Organizację telekonferencji z inwestorami zagranicznymi
  • Koordynację działań skierowanych do inwestorów indywidualnych
  • Organizacje Dnia Inwestora w siedzibie Klienta
  • Organizacje wizyt inwestorów w Spółce dla wybranych grup inwestorów instytucjonalnych/ analityków