Arctic Paper S.A.

Arctic Paper S.A. jest jednym czołowych europejskich producentów wysokogatunkowego papieru graficznego. Łączne moce produkcyjne w dwóch szwedzkich papierniach – Grycksbo i Munkedals – oraz w polskim zakładzie w Kostrzyniu, wynoszą ok. 700 tys. ton papieru rocznie. Arctic Paper S.A. jest głównym właścicielem spółki Rottneros AB, posiadającej dwie celulozownie o łącznej zdolności produkcyjnej ok. 400.000 ton masy celulozowej rocznie.

www.arcticpaper.com

Klient M+G od 2009 r.