Grupa ZUE

Grupa ZUE to jeden z czołowych podmiotów branży budownictwa kolejowej i miejskiej infrastruktury szynowej oraz wykonawca infrastruktury energetycznej, skupiający w swych ramach potencjał projektowy, handlowo-produkcyjny i wykonawczy. Głównym przedmiotem działalności Grupy jest projektowanie oraz kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. roboty ziemne i budowa podtorza, systemy odwadniające oraz obiekty inżynierskie i kubaturowe, w tym stacje).

www.grupazue.pl

Klient M+G od 2010 r.