Mercor S.A.

Mercor S.A. jest jednym z największych w Polsce podmiotów działających w branży systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Tworzy grupę kapitałową, która na europejskim rynku należy do wiodących podmiotów w branży. Na ofertę firmy składają się: systemy wentylacji pożarowej, zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych, systemy oddymiania, odprowadzania ciepła i doświetleń dachowych.

www.mercor.com.pl

Klient M+G od 2007 r.