Pesymista widzi trudności
w każdej nadarzającej się okazji,
optymista widzi okazję
w każdej trudności. Winston Churchill

Komunikacja kryzysowa

Najbardziej ogólna i bodaj najtrafniejsza definicja mówi, iż kryzys to każda sytuacja, która destabilizuje funkcjonowanie organizacji.

W praktycznej działalności biznesowej trudno jej  uniknąć. I dlatego m.in. tak istotne dla firm jest odpowiednie przygotowanie się do kryzysu. Zarówno od strony opracowania wewnętrznych procedur reagowania nań, jak i  w kontekście komunikowania się z otoczeniem rynkowym.

W obu obszarach oferujemy wszechstronne i profesjonalne wsparcie obejmujące: 

  • Analizę potencjalnych zagrożeń
  • Przygotowanie scenariuszy kryzysowych
  • Opracowanie Instrukcji Zarządzania Sytuacja Kryzysową (Crisis Manual)
  • Szkolenia w zakresie zarządzenie komunikacja kryzysową
  • Doradztwo w zarządzaniu kryzysem w wypadku jego zaistnienia
  • Przygotowanie i dystrybucja materiałów, których celem jest otwarte i przejrzyste wyjaśnienie przyczyn kryzysu oraz minimalizacja jego negatywnych skutków