Wszystko można robić lepiej, niż robi się dzisiaj. Henry Ford

PR finansowy

Ten obszar PR jest „bratem bliźniakiem” Relacji Inwestorskich, a działania realizowane w ramach PR Finansowego oraz RI pozostają w ścisłej korelacji.

Przedmiotem PR Finansowego są istotne transakcje dokonywane przez firmę, zwłaszcza na rynku kapitałowym: fuzje, przejęcia, wezwania na akcje, delisting itp. Mamy w tym zakresie duże doświadczenie zdobyte m.in. podczas realizacji kompleksowych kampanii komunikacyjnych związanych z kilkunastoma transakcjami fuzji i przejęć o wartości blisko miliarda złotych.

Nasza oferta obejmuje:

  • Opracowanie strategii komunikacji: zdefiniowanie kluczowych przekazów, ich adresatów oraz kanałów dotarcia do nich
  • Bieżące doradztwo w zakresie taktycznych działań informacyjnych
  • Opracowanie, produkcję i dystrybucję pakietu materiałów prasowych
  • Przygotowanie koncepcji oraz realizacja działań skierowanych do poszczególnych grup interesariuszy: pracowników, inwestorów, dostawców, klientów, środowisk lokalnych itd.