Wszystko powinno się konstruować
w sposób możliwie najprostszy,
ale nie uproszczony.
Albert Einstein

PR korporacyjny

Działania komunikacyjne w tym obszarze PR koncentrują się wokół budowy i wzmacniania pozytywnego wizerunku organizacji oraz jej dobrej reputacji w otoczeniu rynkowym.

Podstawowym narzędziem realizacji tych celów jest skuteczne dotarcie do szerokiej opinii publicznej z odpowiednim przekazem medialnym na temat firmy, a także kreowanie eksperckiej pozycji osób nią zarządzających.

Wachlarz kompleksowych usług jakie oferujemy w ramach tego procesu obejmuje:

  • Audyt dotychczasowego wizerunku firmy
  • Opracowanie strategii komunikacji korporacyjnej
  • Doradztwo w zakresie przedsięwzięć wspierających osiąganie celów strategicznych (np. programy społecznej odpowiedzialności biznesu)
  • Szeroko rozumiane kontakty z mediami, w tym kompleksowe prowadzenie biura prasowego, organizacja konferencji prasowych, przygotowywanie i dystrybucja komunikatów prasowych i wypowiedzi eksperckich
  • Przygotowanie treści na strony internetowe organizacji
  • Opracowanie korporacyjnych materiałów informacyjnych i promocyjnych – raportów rocznych, broszur, folderów, prezentacji, filmów itd.
  • Wsparcie komunikacji wewnętrznej firmy
  • Organizacja imprez firmowych zarówno od strony merytorycznej, jak i logistycznej