Mówca tak powinien skonstruować
przemówienie, by wyczerpać temat,
ale nie wyczerpać słuchaczy. Winston Churchill

Szkolenia

Nasza oferta obejmuje szkolenia dotyczące: 

  • kontaktów z mediami
  • wystąpień publicznych
  • obowiązków informacyjnych spółek giełdowych

Celem dwóch pierwszych rodzajów szkoleń jest przygotowanie przedstawicieli Zarządu oraz kierownictwa działów Relacji Inwestorskich i Public Relations spółki do komunikowania się z mediami, a za ich pośrednictwem z szeroko rozumianym rynkiem.

Szkolenia te mają formę warsztatową i nastawione są na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy już w trakcie zajęć. Zakres szkolenia jest każdorazowo dopasowywany do indywidualnych potrzeb danej firmy. Prowadzącymi warsztaty są wybitni specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, których wiedza i umiejętne prowadzone szkolenia są wysoko cenione przez naszych klientów.

Szkolenia w zakresie obowiązków informacyjnych spółek publicznych mają na celu usystematyzowanie i aktualizację wiedzy pracowników działów RI. Prezentacja prawnych aspektów tej kwestii uzupełniana jest ćwiczeniami praktycznymi, w postaci redagowania raportów giełdowych zgodnie z formalnymi wymogami regulatora rynku.