Drugi największy debiut polskiej spółki prywatnej na rynku kapitałowym w Polsce

Dino Polska S.A., jedna z najszybciej rosnących sieci handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Polsce, zadebiutowała 19 kwietnia 2017 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta publiczna Dino była drugą pod względem wielkości ofertą polskiej spółki prywatnej w historii GPW oraz największą ofertą publiczną w Polsce od grudnia 2013 roku. Oferta Dino była także drugą ofertą w historii polskiego rynku kapitałowego, w ramach której ostateczna cena akcji oferowanych dla inwestorów instytucjonalnych była wyższa od Ceny Maksymalnej. Wśród inwestorów instytucjonalnych biorących udział w ofercie Dino popyt na akcje wielokrotnie przewyższył ich podaż. Średnia stopa redukcji złożonych zapisów na akcje oferowane inwestorom indywidualnym wyniosła 75%. Oferta objęła maksymalną przewidywaną liczbę akcji - 48.040.000 akcji.

Wartość oferty wyniosła ok. 1,65 mld zł, a kapitalizacja Spółki według Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych wynosi ok. 3,4 mld zł. W ofercie wzięły udział najważniejsze instytucje finansowe z blisko 20 krajów. Na otwarciu kurs akcji wzrósł o 7,91% wobec ceny odniesienia i wyniósł 36,15 zł.

Dino Polska jest 488. spółką notowaną na GPW. Był to piąty w tym roku debiut giełdowy na rynku głównym. 

Agencja M+G była odpowiedzialna za realizację kompleksowych działań komunikacyjnych związanych z publiczną ofertą akcji Spółki.

Drugi największy debiut polskiej spółki prywatnej na rynku kapitałowym w Polsce